QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG CỬA CHỚP

Mã sản phẩm : MP-AF
Công suất (kW) : 0.18 – 1.1
Lưu lượng (m3/h) : 6000 – 4000
Áp suất (Pa) : –
Điện áp (V) : 220/380V
Vật liệu : Thép CT3, Inox
Truyền động : Trực tiếp/ Gián tiếp