QUẠT HƯỚNG TRỤC NỐI ỐNG – DPT

Mã sản phẩm : MP-DPTT
Công suất (kW) : 0.074 – 0.189
Lưu lượng (m3/h) : 330 – 1600
Áp suất (Pa) : 320 – 704
Điện áp (V) : 220V
Vật liệu : Thép CT3, Inox
Truyền động : Trực tiếp