ĐỒNG HÀNH CÙNG DỰ ÁN

 • Khảo sát, lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu lắp đặt.
 • Hỗ trợ khách hàng tháo lắp, vận chuyển quạt tại công trình.
 • Chạy thử, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình nghiệm thu hệ thống.
 • Khảo sát, lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu lắp đặt.
 • Hỗ trợ khách hàng tháo lắp, vận chuyển quạt tại công trình.
 • Chạy thử, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình nghiệm thu hệ thống.

TƯ VẤN

HỆ THỐNG

DỊCH VỤ CÂN BẰNG ĐỘNG

 • Khảo sát, đánh giá độ rung động
 • Tư vấn phương án cải thiện.
 • Cân bằng động, lắp đặt, chạy thử
 • Cân bằng động guồng cánh quạt công nghiệp, rotor tại công trình.
 • Kết quả cân bằng được nghiệm thu ngay tại công trình, tình trạng rung lắc được cảnh bảo kịp thời.

CÂN BẰNG ĐỘNG TẠI HIỆN TRƯỜNG

SỬA CHỮA, PHỤC HỒI ĐỘNG CƠ ĐIỆN

 • Cân bằng động động cơ điện.
 • Vệ sinh, bảo dưỡng, thay bi động cơ
 • Kiểm tra, phân tích hỏng hóc.